رئیس دانشگاه

سمت سازمانی:رئیس دانشگاه
نام و نام خانوادگی: دکتر احمد محقر
مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۲
شماره تماس داخلی : ۱۰۳
فکس : ۰۵۸۳۲۲۸۴۶۰۲
پست الکترونیک : a.mohaghar@ub.ac.ir
 
 
فعالیت‌های آموزشی :
استادیار رسمی قطعی پایه ۲۳ علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
تدریس دروس علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تدریس در دانشگاه امام حسین(ع) شاخه‌ی شمال‌شرق
تدریس در واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی (نیشابور)
 
 
مقالات :
«استراتژی امریکا در خلیج فارس»، فصلنامه بررسیهای نظامی، شماره۱۴، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران.
«بنیان فرماندهی» ، فصلنامه بررسیهای نظامی، شماره۱۲، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران.
«ایران و عراق: پایان جنگ، تداوم دشمنی» ، فصلنامه بررسیهای نظامی، شماره۲۲، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران.
«استراتژی ایلات متحده در مناقشات رده سوم»، فصلنامه بررسیهای نظامی، شماره، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران.
« مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دکتر علی شریعتی»، کتاب از فراسوی مرزها، قصیده سرا.